Pod záštitou

ředitele Nemocnice Jihlava
MUDr. Lukáše Veleva, MHA
Nemocnice Jihlava

Za organizátory:

kolektiv pracovníků OKBMI
Nemocnice Jihlava
pod vedením primářky
MUDr. Heleny Skačáni
a vrchní laborantky
Miroslavy Francálkové